ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ

Η εταιρεία σας αποκτά άμεσα με ελάχιστη προσπάθεια ένα βασικό στρατηγικό πλεονέκτημα στην ικανότητα της να ανταποκρίνεται ταχύτατα στις αλλαγές της αγοράς. Ικανότητα που αποτελεί πλέον  βασικό συστατικό της επιτυχίας και της επιβίωσης των εταιρειών.


Η υιοθέτηση διαδικασίας διαχείρισης της παραγωγής εντύπων με τη διαδικασία διαχείρισης της παραγωγής εντύπων  Print On Demand (P.O.D) συμβάλλει στη θεαματική βελτίωση.


ι. του χρονου εισαγωγης προϊοντων στην αγορα (Time to Market)

ως αποτέλεσμα της ευελιξίας και του μικρού χρόνου παραγωγής  και διανομής των εντύπων


ιι. του δεικτη Δεικτης αποδοτικοτητας ενεργητικου (Return on asset)

καθώς δεν χρειάζεται δέσμευση πολύτιμων κεφαλαίων για την χρηματοδότηση δραστηριοτήτων πέρα από την κύρια δραστηριότητα.


ιιι. του αναγκαιου κεφαλαιου κινησης (Working Capital)

κυρίως λόγω της μείωσης των αποθεμάτων, της φύρας και της διαχείρισης των, αλλά και του αναγκαίου ποσού εκταμίευσης για την κάθε αγορά παραγγελίας του εντύπου.


ιv. Των πωλησεων

μέσω της ικανότητας της ταχύτητας ανταπόκρισης στις προκλήσεις της αγοράς με την υλοποίηση κατάλληλων προωθητικών ενεργειών.


v. Των επικερδων πωλησεων

μέσω της αποτελεσματικότερης υποστήριξης Direct Response Marketing ενεργειών, ειδικότερα με τη δυνατότητα εκτύπωσης εξατομικευμένου και προσωποποιημένου υλικού καθώς και δυναμικών barcodes, QR-codes, λόγω βασικά των συστημάτων ψηφιακής εκτύπωσης των πελατών μας.