ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Για την επιτυχία του συστήματος έχουμε εξασφαλίσει τη συμφωνία και την υποστήριξη

ι.Των μετοχων της εταιρειας σε μακροχρονια βαση
ιι.Των εργαζομενων της εταιρειας

Οι εργαζόμενοι μας είναι ενημερωμένοι για τους σκοπούς και τις απαιτήσεις ενός οργανισμού που υποστηρίζει Print On Demand (P.O.D ) και τις παραγωγικές διαδικασίες και συμμετέχουν συνειδητά στην ανάγκη:

ιιι.Της Διοικησης

Η προσπάθεια για συνεχή βελτίωση εκπορεύεται από τη διοίκηση η οποία λειτουργεί ως πρότυπο.
Η διοίκηση γνωρίζει σε κάθε λεπτομέρεια κάθε παραγωγική διεργασία.
Κατά διαστήματα λειτουργεί σε κάθε θέση εργασίας ώστε να γνωρίζει από πρώτο χέρι τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.