ΑΠΟΣΤΟΛΗ

H On Demand A.E., είναι εταιρεία παροχής υπηρεσιών δημιουργίας, διαχείρισης, παραγωγής και διεκπεραίωσης επιχειρηματικών εντύπων (Document Outsourcing Company).


Η εταιρεία μας ιδρύθηκε την 1η Φεβρουαρίου του 2002 στην Αθήνα με την ονομασία On Demand Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρηματικών Εντύπων Α.Ε..


Η πρόκληση να αναπτύξουμε μια εταιρεία που υποστηρίζει διαδικασίες διαχείρισης παραγωγής Just In Time Production (J.I.T.)-ή σύμφωνα με τον όρο που έχει επικρατήσει ως προς την παραγωγή εντύπων Print On Demand (P.O.D-), ήταν εκείνη που μας παρακίνησε και μας οδήγησε στη δημιουργία της και καθόρισε την ονομασία της.

καθιστούσε όλο και πιο εφικτή και ρεαλιστική την υλοποίηση λειτουργίας μιας εταιρείας που προσφέρει υπηρεσίες παραγωγής εντύπων με διαδικασίες διαχείρισης παραγωγής Print On Demand (P.O.D-), επιτρέποντας στους πελάτες της να παράγουν τα έντυπα τους στην ποσότητα, στο χρόνο, στον τόπο και με τη μορφή που τα θέλουν.
Από την ίδρυση της εταιρείας μας, θέσαμε ως Στόχο μας τη συνεχή αναζήτηση, ανάπτυξη και υλοποίηση λύσεων, οι οποίες συνεισφέρουν στην αύξηση της παραγωγικότητας των πελατών μας.


Επιδίωξη μας είναι να αποτελούμε έναν αξιόπιστο, στενό συνεργάτη των πελατών μας, ο οποίος

και συνεισφέρει στην πραγματοποίηση των εταιρικών σκοπών και των στόχων τους.