ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Βασικό συστατικό της επιτυχίας είναι η δραματική μείωση της σπατάλης πόρων.
Για αυτό και λαμβάνουμε σοβαρή μέριμνα μέσω


ι.Του σχεδιαγραμματος της εγκαταστασης

Το σχεδιάγραμμα της διάταξης των διεργασιών δίνει την μεγαλύτερη ευελιξία στον εργαζόμενο, ώστε να μειώνει τις μετακινήσεις προϊόντων και πρώτων υλών


ιι.Demand Pull production.

Η παραγωγή αρχίζει από τη στιγμή που υπάρχει ανάγκη, εξασφαλίζοντας τη μικρότερη δυνατή σπατάλη.
Η παραγωγή γίνεται στη δεδομένη ποιότητα, στην κατάλληλη ποσότητα, στο σωστό χρόνο.
Όλες οι διαδικασίες παραγωγής πρέπει να έχουν προβλεφθεί και ελεγχθεί σε περιβάλλον προσομοίωσης, ώστε όταν προκύψει ανάγκη παραγωγής να είναι όλα έτοιμα να λειτουργήσουν για την επιτυχία του συστήματος Print On Demand (P.O.D)


ιιι.Προσωπικης Επιθεωρησης

Η προσωπική επιθεώρηση επιτρέπει τον εντοπισμό των ενδεχόμενων λαθών μεριμνώντας για την άμεση διόρθωσή τους.


ιv.Υιοθετησης Διαδικασιων Συνεχους βελτιωσης

Η συνεχής βελτίωση είναι βασικό συστατικό της JIT παραγωγής .
Η εταιρεία υιοθετεί διαδικασίες Συνεχούς Βελτίωσης μέσω του συστήματος Διαχείρισης ολικής ποιότητας που ακολουθεί και είναι πιστοποιημένη κατά το ISO 9001 Quality Management