ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Με ποιό τρόπο μπορεί ο αποτελεσματικός αυτός μηχανισμός, να αποτελέσει ένα πολύτιμο βραχίονα της εταιρείας

Η ικανότητα μας να υποστηρίξουμε υπηρεσίες παραγωγής εντύπων που βασίζονται σε στρατηγικές εφοδιασμού των πελατών μας  που βασίζονται τόσο στην Ώθηση (Puss Based Strategy ) όσο στην Έλξη (Pull Based Strategy) μέσω του συστήματος διαχείρισης της παραγωγής των εντύπων Print On Demand (P.O.D) μας επιτρέπει να καλύψουμε το σύνολο των αναγκών των πελατών μας.

Οι πελάτες μας μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτόν τον ολοκληρωμένο μηχανισμό και να τον διαχειριστούν με μεγαλύτερη ευελιξία και έλεγχο ακόμη και από την υποθετική περίπτωση που τον είχαν αναπτύξει οι ίδιοι.

Εμείς δίνουμε τη δυνατότητα να έχετε ένα δικό σας εκτυπωτικό μηχανισμό, χωρίς την ανάγκη καμίας επένδυσης, προσπάθειας ανάπτυξης και διαχείρισης των πόρων και συστημάτων παραγωγής, και διαχείρισης των παραγγελιών σε έντυπα.

Εφ όσον οι πελάτες δεν έχουν μια σαφή καθορισμένη στρατηγική εφοδιασμού σε επίπεδο είτε εφαρμογών είτε συγκεκριμένου έντυπο, έχουν την δυνατότητα να την καθορίσουν με τη βοήθεια των συμβουλευτικών υπηρεσιών, που μπορούμε να τους προσφέρουμε.

Με βάση τα σχεδιαστικά πρότυπα, μπορούμε να καθορίσουμε από κοινού τις παραγωγικές και διαχειριστικές  διαδικασίες παραγωγής και διανομής τους καθώς και τους αναμενόμενους χρόνους εκπλήρωσης τους.

Σημαντικό είναι ότι η προσπάθεια που πρέπει να καταβάλλετε  για να αποκτήσετε αυτό τον μηχανισμό διαχείρισης εντύπων, ακολουθώντας την μεθοδευμένη και οργανωμένη προσέγγιση εκ μέρους μας είναι πραγματικά πολύ μικρή.