ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Σε ένα πολύπλοκο και σύνθετο επιχειρηματικό περιβάλλον όπως αυτό που ζούμε σήμερα, η διαθεσιμότητα ενός εντύπου όπου, όταν και όπως το θέλουμε και στην ποσότητα που το χρειαζόμαστε είναι μια εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία, όμως με εξαιρετική επίπτωση στην αποτελεσματικότητα των πελατών μας.
Για την επιτυχή λειτουργία του συστήματος διαχείρισης της παραγωγής εντύπων Print On Demand (P.O.D ) εξασφαλίσαμε μια σειρά στοιχείων, τα οποία ενοποιημένα μεταξύ τους λειτουργούν αρμονικά και οδηγούν στην επίτευξη των τελικών σκοπών του.


 Τα στοιχεία αυτά είναι η


i. Ανθρώπινη συμμετοχή
ii. Εγκαταστάσεις
iii. Πληροφοριακό Σύστημα