ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η εταιρεία έχει προχωρήσει από το 2006 σε μία πολλή σοβαρή επένδυση στο πληροφοριακό σύστημα ERP Navision της Microsoft.


Το πληροφοριακό σύστημα χρησιμοποιείται για να προγραμματιστούν, να συνδεθούν και να συνεργαστούν μεταξύ τους οι παραγωγικές δραστηριότητες και οι πρώτες ύλες που απαιτούνται για την παραγωγή.