ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Επιδιώκουμε καθαρά μια αμοιβαία επωφελή σχέση με τους πελάτες μας.
Οι πελάτες μας θέλουμε να μας βοηθούν να αναπτυσσόμαστε και εμείς εκείνους.
Όπως αναφέρει και ο διακριτικός τίτλος μας, χαρακτηριζόμαστε ως μία εταιρεία διαχείρισης επιχειρηματικών εντύπων και βεβαίως είναι σημαντικό να είμαστε ένας από τους προτιμούμενους προμηθευτές (Preferred Vendor) των πελατών μας.
Στις σημερινές όμως εποχές η ανάγκη των πελατών μας να ανταποκρίνονται ταχύτατα στις αλλαγές της αγοράς έχει οδηγήσει  κατ' επέκταση, στην απαίτηση παραγωγής  εντύπων σε όλο και μικρότερους χρόνους διεκπεραίωσης αλλά και τα ζητούμενα αντίτυπα να ζητούνται σε μικρότερες ποσότητες.
Η ανωτέρω εξέλιξη είναι βέβαιο ότι αυξάνει το διαχειριστικό κόστος της παραγωγής και διανομής των εντύπων.
Η λύση στο παραπάνω πρόβλημα δεν είναι ούτε η αύξηση των τιμών, ούτε  η μείωση των όποιων περιθωρίων κέρδους εκ μέρους των προμηθευτών, καθώς οδηγεί σε μη επωφελείς αμοιβαίες σχέσεις.
Η λύση στο πρόβλημα είναι όλο και μεγαλύτερη και καλύτερη προετοιμασία ανάμεσα σε εμάς και τους πελάτες μας, ώστε όταν προκύψει η ζήτηση να μπορεί να αντιμετωπιστεί με μειωμένο διαχειριστικό κόστος.
Κλειδί επομένως της επιτυχίας είναι η εποικοδομητική συνεργασία.