ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ

Η προσπάθεια να βελτιωθεί η διαδικασία διαχείρισης των επιχειρηματικών εντύπων των πελατών μας ενισχύεται με τις ακόλουθες υπηρεσίες που έχουμε αναπτύξει


Υπηρεσια διαχειρισης παραγγελιων απευθειας απο τους αποδεκτες των εντυπων  για λογαριασμο των πελατων μας / Document Fullfilment Services

Διαχειριζόμαστε  παραγγελίες Τρίτων (πελατών ,αντιπροσώπων , κ. τ. λ) σε έντυπα  για λογαριασμό των πελατών μας, και τις εκτελούμε ακολουθώντας  συγκεκριμένες οδηγίες που έχουμε συμφωνήσει με τους πελάτες μας


Υπηρεσιες Προϋπολογιστικου Ελεγχου Παραγγελιων Εντυπων / Document orders Budgetary Control Services

Διαχειριζόμαστε παραγγελίες υπαλλήλων των πελατών μας σύμφωνα με τους περιορισμούς παραγγελιών που μας θέτουν οι πελάτες μας (σχετικά με το ποιος μπορεί να παραγγείλει, ποια είδη, μέχρι ποια ποσότητα, ποιο ποσό, τη διαδικασία εξαιρέσεων καθώς και τη διαδικασία παραγγελιών που θα ακολουθείται) και τους ενημερώνουμε με συμφωνημένες αναφορές.
Έτσι μπορούν οι πελάτες μας  να ελέγχουν το λειτουργικό τους κόστος αποκεντρώνοντας τις διαδικασίες παραγγελιών.


Υπηρεσιες Ελεγχου σωστης εφαρμογης των Graphic Design Quidlines για την προστασια  των πολιτικων διαχειρισης της ταυτοτητας της εταιρειας

Το βασικότερο άυλο περιουσιακό στοιχείο κάθε εταιρείας είναι η εταιρική της ταυτότητα.
Ολοένα και περισσότερο γίνεται συνειδητό ότι η εταιρική ταυτότητα είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που δημιουργούν υπεραξία και η διαχείρισή της αποκτά συνεχώς σπουδαιότερη σημασία.
Συνεπώς, ακόμη και οι μικρές εταιρείες αναπτύσσουν πλέον στρατηγικές διαχείρισης της εταιρικής τους ταυτότητας, τις καταγράφουν σε κατάλληλα εγχειρίδια Graphic Design Quidlines και προσπαθούν εξασφαλίζουν την εφαρμογή τους .